Artykuły partnerów

Czy osoby chore na cukrzycę mogą podjąć każdą pracę?

Nie ma pracy, która nie wiązałaby się z odpowiedzialnością. Są jednak szczególne zawody, których wykonywanie wiąże się z możliwością narażenia własnego lub cudzego życia i zdrowia na niebezpieczeństwo, dlatego nie wszyscy mogą je wykonywać, choćby z uwagi na choroby, które ich dotykają. Może się zdarzyć, że osoby chore na cukrzycę staną przed pytaniem, czy to schorzenie nie wyklucza ich z możliwości podjęcia jakiejś konkretnej pracy. Skąd pojawia się takie pytanie i jakie powikłania cukrzycy mogą być groźne w pracy zawodowej?

Niebezpieczeństwo wystąpienia hipoglikemii

Osoby z cukrzycą mogą się obawiać przede wszystkim dwóch stanów: epizodów hipoglikemii oraz uszkodzenia narządów istotnych z punktu widzenia wykonywanej pracy. Hipoglikemia to stan, w którym poziom glukozy we krwi spada do zbyt niskich wartości, co może prowadzić nawet do nagłej utraty przytomności. Nie trudno wyobrazić sobie zawody, w których taki epizod hipoglikemii może stanowić zagrożenie. Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że nie ma powodu, aby dyskryminować kogoś w pracy przez sam fakt, że choruje na cukrzycę i podejście do każdej osoby musi być indywidualne. Okazuje się bowiem, że epizody hipoglikemii dotyczą przede wszystkim pacjentów leczonych insuliną lub pochodnymi sulfonylomocznika i często wynikają z zastosowania niewłaściwej dawki leku w stosunku do posiłku, który chory spożył. Osoby z cukrzycą, dobrze znające swoją chorobę i potrafiące ją kontrolować, a także przeszkolone w rozpoznawaniu wczesnych objawów hipoglikemii, nie powinny rezygnować z żadnego rodzaju aktywności zawodowej.

Powikłania narządowe cukrzycy ograniczające zdolność do podjęcia niektórych zawodów

Cukrzyca jest chorobą, która jeśli nie jest dobrze kontrolowana, powoli uszkadza szereg narządów, w tym szczególnie: oczy, nerwy, naczynia krwionośne i serce oraz nerki. Szczególnie ograniczające zdolność do podjęcia niektórych zawodów mogą być: pogorszenie wzroku w przebiegu cukrzycy, a także zaburzenia czucia, wynikające z uszkodzenia nerwów. Dodatkowym ryzykiem uszkodzenia nerwów są trudności z odczuwaniem i rozpoznawaniem pierwszych objawów hipoglikemii. Tutaj jednak ponownie trzeba powiedzieć, że ograniczenia zawodowe nie wynikają bezpośrednio z cukrzycy, ale z pogorszenia funkcji narządów, które występuje tylko u części osób z cukrzycą. Sama więc cukrzyca nie wyklucza chorych z wykonywania żadnych zawodów.

Osoby z cukrzycą mogą podjąć każdą pracę

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) wskazuje, że niezależnie od rodzaju stosowanego leczenia, osoby z cukrzycą mogą podjąć każdą pracę, do wykonywania której posiadają kwalifikacje. Wymieniane są jednocześnie zawody, co do których należy indywidualnie rozważyć, czy dana osoba chora na cukrzycę, może je bezpiecznie podjąć. Takie indywidualne podejście powinno brać pod uwagę stopień radzenia sobie z cukrzycą, dotychczasowy jej przebieg, badania pod kątem obecności powikłań cukrzycy, a także ewentualne występowanie w przeszłości epizodów hipoglikemii i ich okoliczności. Do tych szczególnych zawodów, wymienianych przez PTD należą: zawodowi kierowcy, zajmujący się przewozem ludzi oraz towarów, służby mundurowe i ratownicze, w tym m.in. siły zbrojne, policja, straż pożarna, ale także służby ochroniarskie, pracownicy lotnictwa cywilnego, czy wreszcie tzw. zawody niebezpieczne, do których zalicza się pracę przy maszynach w ruchu, pracę przy piecach, w górnictwie, na platformach wiertniczych, torach kolejowych, czy pracę na wysokości.

Co zrobić, aby cukrzyca nie pokrzyżowała nam kariery?

Podstawą utrzymania nieograniczonej zdolności zawodowej przez osoby z cukrzycą jest bardzo dobra kontrola glikemii we krwi. Aby osiągnąć dobre efekty, niezbędne jest dobranie odpowiedniego leczenia i ścisła współpraca chorego z lekarzem. Dobrym pomysłem jest wybranie jednego, stałego lekarza diabetologa, który będzie prowadził pacjenta przez cały czas choroby. Jego opinia może być bardzo przydatna przy ustalaniu zdolności do pracy przez lekarza medycyny pracy. Ponieważ cukrzyca jest chorobą przewlekłą i jej obraz może się zmieniać wraz z upływem czasu, do uzyskania optymalnych efektów nie wystarcza tylko jedna wizyta u lekarza. Konieczne bowiem może być stopniowe modyfikowanie stosowanego leczenia, a także regularne kontrolowanie objawów występowania powikłań cukrzycy. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, jak wygląda wizyta u diabetologa i jak się do niej przygotować, odwiedź stronę OddajCukier.pl

Podsumowując, raz jeszcze trzeba stwierdzić, że osoby z cukrzycą mogą podejmować dowolną aktywność zawodową. Edukacja pacjenta w zakresie stosowania leków i doboru odpowiednich dawek w stosunku do spożywanych posiłków i podejmowanego wysiłku fizycznego zwykle wystarcza, aby ustrzec się przed niespodziewanymi, ciężkimi epizodami hipoglikemii. Podobnie, dobra kontrola cukrzycy chroni przed wystąpieniem jej powikłań i pozwala zapobiec pojawieniu się ograniczeń zawodowych związanych z dysfunkcją narządów,  w szczególności  oczu i nerwów. Warto więc odpowiednio wcześnie podjąć prawidłowe leczenie cukrzycy, aby choroba nie stanęła na drodze naszym planom zawodowym.

 

Zdjęcie dostarczone przez autora artykułu