Artykuły partnerów

Wiedza medyczna na temat chorób cywilizacyjnych

Choroby cywilizacyjne są powszechnie występującymi, globalnymi schorzeniami,. Ich powstawanie jest związane z postępem technologicznym, zmianami ekonomicznymi oraz demograficznymi. Na rozwój tych chorób duży wpływ ma prowadzony przez człowieka styl życia.

Choroby cywilizacyjne – jakie schorzenia się do nich zaliczają?

Choroby cywilizacyjne, określane również chorobami XXI wieku są schorzeniami powszechnymi na całym świecie. Pojawianie i rozprzestrzenianie się tych chorób jest bezpośrednio związane z dynamicznym postępem cywilizacji, czyli rozwojem gospodarczym, ekonomicznym i demograficznym. Źródłem medycznej wiedzy na temat chorób cywilizacyjnych, z którymi zmagają się społeczeństwa na całym świecie są przede wszystkim profesjonalne serwisy medyczne, na których udostępniane są różnego rodzaju materiały w postaci artykułów, filmów edukacyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Na portalu dla lekarzy Tevamed.pl dostępna jest obszerna baza wiedzy z dziedzin alergologii, kardiologii oraz onkologii, które są powiązane z tematyką schorzeń XXI wieku. Do chorób cywilizacyjnych zalicza się:

  • choroby nowotworowe (m.in. rak płuc, krtani, przełyku, żołądka, wątroby, pęcherza moczowego),
  • alergie wziewne i pokarmowe,
  • miażdżycę,
  • otyłość,
  • cukrzycę,
  • osteoporozę,
  • nadciśnienie tętnicze.

Metaboliczne choroby cywilizacyjne, czyli cukrzyca, otyłość, miażdżyca i nadciśnienie tętnicze często współwystępują ze sobą, gdyż wywołują je podobne czynniki chorobotwórcze. Czynnikami mającymi pośredni wpływ na powstawanie tych chorób są: zanieczyszczenia środowiska naturalnego, uprzemysłowienie, promieniowanie jonizujące, natomiast bezpośredni: styl życia człowieka, czyli niewłaściwa dieta, przewlekły stres, mała aktywność fizyczna, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Choroby cywilizacyjne generują wysokie koszty społeczne oraz przyczyniają się do pogorszenia jakości życia, a niekiedy skrócenia jego długości. Osoby cierpiące na schorzenia XXI wieku wymagają specjalistycznej, całożyciowej opieki medycznej.

Alergie – jedne z częstszych chorób cywilizacyjnych

Według Światowej Organizacji Zdrowia jednym z najczęstszych globalnych schorzeń są alergie, których przyczyną jest nieprawidłowa reakcja układu immunologicznego na różne czynniki. Powszechnym problemem są alergie wziewne oraz pokarmowe. Zgodnie z informacjami podanymi na portalu medycznym Tevamed głównymi alergenami wziewnymi są: pyłki drzew (m.in.: sosna, jesion, dąb, grab), chwastów (m.in. komosa, szczaw, pokrzywa, babka) i traw (m.in. tymotka łąkowa, kostrzewa łąkowa), natomiast pokarmowymi: orzechy, zwłaszcza ziemne, pszenica i soja.

Zdjęcia dostarczone przez autora artykułu.