Uwaga!

LeczymySie.pl zawiera artykuły z wielu dziedzin medycznych, jednak bez żadnej gwarancji, że którykolwiek z tych artykułów jest dokładny i zgodny z aktualną wiedzą. Nie ma absolutnie żadnej pewności, że jakiekolwiek informacje zawarte lub cytowane w artykule dotyczące spraw medycznych są prawdziwe, poprawne, dokładne i aktualne. Zdecydowana większość tych artykułów jest napisana w części lub w całości przez osoby niezwiązane z medycyną. Nawet jeżeli opis zawarty w artykule jest zgodny z aktualną wiedzą medyczną, może nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku.

Informacje medyczne w LeczymySie.pl mają w najlepszym razie charakter ogólny i nie mogą zastępować porady wyspecjalizowanego medyka (takiego jak lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, farmaceuta/chemik, fizjoterapeuta, położna, pielęgniarka, ratownik medyczny i podobni). Wszystkie zawarte w LeczymySie.pl hasła związane z medycyną nigdy nie zastąpią porady lekarza i z tego tytułu nie mogą być za takie uznawane. Serwis LeczymySie.pl nie zastępuje lekarza.
Żaden z poszczególnych autorów, administratorów, programistów czy sponsorów LeczymySie.pl, ani nikt inny związany z LeczymySie.pl nie może brać odpowiedzialności za wyniki i konsekwencje jakiejkolwiek próby wykorzystania informacji przedstawionych w tej witrynie.